Pernah ke PC anda error tidak dapat masuk Windows disebabkan error pci.sys?

SYSTEM32/DRIVERS/pci.SYS error

Kebiasaannya hal ini berlaku disebabkan memory module anda sudah rusak. Biasanya setelah anda tukar RAM, masalah ini tidak akan berulang lagi dan anda akan dapat memasuki Windows semula……. ;-)